Mantolama, isminden de anlaşılacağı gibi, mantoya benzer bir yalıtıcı aracılığı ile, binaların giydirilmesi uygulamasıdır. Mantolama, “ısı yalıtımını sağlamaya yarayan işlem” olarak tanımlanabilir. Yani bir diğer deyişle, Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarının önüne geçmek amacıyla bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır.

Binaların mantolama uygulamasında, dış cephenin işlem görmesi sebebiyle, dış cephe mantolama adı ile bilinmektedir. Bu uygulama ile, binanın içindeki hava muhafaza edilmektedir. Böylece, içerideki sıcak hava dışarı çıkamayacağı gibi, dışarıdaki soğuk hava da bina içine sızamayacaktır.

Mantolama işlemi sırasında kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin en önemli özelliği ise, ısı iletim katsayılarıdır. Isı iletim katsayısının yükselmesi ile, ısı yalıtım malzemelerinin ısı yalıtım özelliği azalmaktadır. Yani, katsayı ile yalıtım özelliği ters orantılıdır.

Dış cephe mantolama uygulaması, hem uzun hem de kısa vadeler için, işlemin uygulanacağı yapı – bina ömrü için ayrıca insan sağlığı ve ekonomisi için oldukça yararlı ve gereklidir. Mantolama uygulamasında yapılan her işte olduğu gibi dikkat edilmesi önemli olan bir takım önemli faktörler vardır. Bu faktörlerin başında ise mantolama sırasında kullanılacak ürünün kalitesi ve elbette ki uygulayıcının bilgi birikimi ve yetenekleri. Çünkü mantolama uygulaması, sıradan bir uygulama değildir.

Avantajları

  • Uygulama yapılacak yapının dış yüzeyindeki bütün kiriş, kolon gibi betonarme yapı unsurlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasının önüne geçer.
  • Doğru teknikle hayata geçirilmiş bir mantolama uygulaması %50 ye varan bir oranda ısı tasarrufu sağlar.
  • Binayı dışarıdan sarmalayarak asıl malzemede sıcaklık farkları nedeniyle oluşabilecek çatlakları ve hasarların önüne geçer.
  • Yapının dışarıda kalan tüm yüzeyleri açık havanın tüm etkilerinden korunur.
  • Yoğuşma riski minimum seviyeye iner. Bu sayede de yapı içerisinde çok daha konforlu bir yaşam alanı oluşmuş olur.
  • Yakıt tüketimini yüksek oranda düşürür. Dolayısıyla da çevrenin korunmasına katkı sağlar.
  • Yapının dış yüzeylerinde beton içindeki donatıların korozyon oluşumunu önleyerek bina ömrünü uzatır.

Kaynakça: Karasu Yalıtım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.